Erfafscheidingen – bieden privacy en bakenen de eigen ruimte af.